O NÁS

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou, příjemným prostředím a individuálním přístupem.“

Naše Mateřská škola je dvoutřídní s celkovou kapacitou 36 dětí.

Provoz školy je každý den od 6:00 – 16:00 hod. Děti se do 7:00 schází ve třídě Zajíčků (horní třída) a poté děti ze třídy krtečků odchází se svojí paní učitelkou do své třídy. Děti se schází do 8:00, pozdější příchod je možný po domluvě s paní ředitelkou.

VIZE ŠKOLY

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. “

J. A. Komenský

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu, avšak nikdy ji nemůže plně nahradit. Pedagogové s rodiči úzce spolupracují a jsou si vzájemnou podporou. Cílem je spokojené, přirozeně zvídavé, tvořivé dítě, které se nebojí jít cestou pokus omyl, nebojí se poprosit o pomoc, umí poděkovat, zvládá své emoce, je samostatné a postupně získává zkušenosti a dovednosti, ze kterých dále čerpá a cítí se bezpečně.