DENNÍ REŽIM

Denní program je flexibilní a pedagogové si jej mohou dle potřeby přizpůsobovat.

Organizace dne u Zajíčků

6:00 – 7:00scházení dětí ve třídě určené pro rozvoj pohybových dovedností
7:00 – 8:30individuální rozvoj všech oblastí dítěte, volné hry
8:30 – 8:45hygiena, příprava na svačinu
8:45 – 8:55svačina
8:55 – 9:15didakticky cílené činnosti dle aktuálního tematického celku, komunitní kruh
9:15 – 9:30hygiena, příprava na pobyt venku
9:30 – 11:30pobyt venku
11:30 – 11:55příprava na oběd, hygiena, oběd
11:55 – 12:00odcházení dětí po obědě
11:55 – 12:15příprava na odpočinek
12:15 – 14:00odpočinek, *od 13:00 – klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku
14:00 – 16:00 *od 15:00 jsou děti spojeny s třídou Krtečkůsvačina, volné činnosti a aktivity dětí, zájmové činnosti, hry, pokračování didakticky cílených činností, sezónní činnosti spojené s otužováním na zahradě MŠ

Organizace dne u Krtečků

6:00 – 7:00scházení dětí ve třídě určené pro rozvoj pohybových dovedností
7:00 – 8:15individuální rozvoj všech oblastí dítěte, volné hry
8:15 – 8:30hygiena, příprava na svačinu
8:30 – 8:45svačina
8:45 – 9:00didakticky cílené činnosti dle aktuálního tematického celku, komunitní kruh
9:00 – 9:15hygiena, příprava na pobyt venku
9:15 – 11:15pobyt venku
11:15 – 11:55příprava na oběd, hygiena, oběd
11:55 – 12:00odcházení dětí po obědě
11:55 – 12:15příprava na odpočinek
12:15 – 14:00odpočinek, *od 13:00 – klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku
14:00 – 16:00 *od 15:00 jsou děti spojeny do třídy Zajíčků14.00 – 16:00 – svačina, volné činnosti a aktivity dětí, zájmové činnosti, hry, pokračování didakticky cílených činností, sezónní činnosti spojené s otužováním na zahradě MŠ