Výtěžek z vánočního jarmarku v MŠ 2022.


Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli a podpořili MŠ. Povedlo se nám vybrat neskutečných 25 000,-

Moc děkujeme.